Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
34-323 Ślemień, ul.Spacerowa 3
tel. 33 865 43 51
kom. 534 630 104
e-mail: schronisko.slemien@wp.pl
www.ssm-slemien.pl